Skogsfastighet

Skogsegendom vid Hässleholm, 25 ha

Högstbjudande

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 24 jun, kl 18:00

Visning

  • Skog och mark undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,9 ha
Vatten
1,0 ha
Skogsmark
24,9 ha
Virkesförråd
5 520 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Hässleholm Röinge 11:15 och 8:2, del av

Om fastigheten

Virkesrik skogsfastighet med egen damm strax söder om Hässleholm. Produktiv skogsmark om drygt 24 ha med ett aktuellt virkesförråd om ca 5 520 m³sk och avverkningsförslag om ca 3 000 m³sk under planperioden. Medelbonitet om 8,2 m³sk/ha per år och tillväxt om 128 m³sk per år. Egen jakträtt

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2019 av Victor Nordell, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten ca 23,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 5 520 m³sk med avverkningsförslag om ca 3 000 m³sk. Medelbonitet om 8,2 m³sk/ha/år med en årlig tillväxt om ca 128 m³sk. Trädslagsfördelningen är 51 % bok, 18 % gran, 14 % ek och 17 % utgör blandad löv/lärk. För mer ingående information se den bilagda sammanställning och avdelningsbeskrivning.

Jakt

Jakten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det två fornlämningar på fastigheten Röinge 8:2, del av som utgörs av lämningstypen av naturföremål/-bildning med tradition samt område med fossil åkermark.

Friggebod

På fastigheten Röinge 8:2, del av finns det en mindre tomt med tre äldre friggebod. På tomten finns det även en grävd brunn.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Lantmäteriförrättning

Hässleholm Röinge 8:2 är under lantmäteriförrättning. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Inteckningar

Fastigheterna kommer efter lantmäteriförrättningen ej besväras av sökt eller beviljad inteckning.

Vägbeskrivning

Från Hässleholm: Kör i sydöstlig riktning på Kristianstadsvägen för att sedan svänga till höger in mot Åsvägen. Följ vägen i 1,7 km för att sedan svänga till höger in på grusvägen, efter ca 300 m finner du fastigheten Röinge 11:15 på din högra sida. För att komma till Röinge 8:2, del av följer ni vägen ytterligare 550 m fram till svag högersväng.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter