Lantbruk

Skogsfastighet 158 ha, Bäckefors

Utgångspris

9 900 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
158,2 ha
Skogsmark
131,0 ha
Skogsimpediment
25,6 ha
Småhusmark lantbruk
0,7 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
17 151 m3sk
Boyta
53 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BENGTSFORS BJÖRTVETEN 1:11

Adress

Finnekasen 2 66894 Bäckefors

Om fastigheten

Finnekasen, skogsfastighet med anor från 1600-talet, 158 ha i ett skifte med strand i Lysevattnet och i Stommetjärnet. Bra vägförhållanden med ett totalt virkesförråd om ca 17 150 m³sk. Äldre gårdscentrum med Dalslands-stuga med högt läge mot Stommetjärnet. Jakträtt både på småvilt och älg.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus från 1800-talet med timmerstomme, träpanel, stensatt grund under tak av plåt. Inrymmer hall, storstuga med öppen spis, kök och torrwc. På övre plan finns två inredda rum med kaminer i båda. Det finns en borrad brunn för vatten. El inkopplat med bensindrivet elverk i garaget. I köket finns gasoldrivet kylskåp och gasolspis. Eldstäderna är ej sotade och besiktade. I anslutning till huset finns ett altandäck med en ved-eldad badtunna.

Vedskjul/utedass

Äldre träbyggnad under plåttak på stensatt grund. Vedskjul i ena änden och utedass i andra änden.

Garage

Äldre träbyggnad under plåttak på stensatt grund.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd i september 2017 av Erik Skogh, Skogsstyrelsen, inventeringen är tillväxtberäknad med programmet PC-Skog och uppdaterad med åtgärder som är utförda utav Moelven, via virkesköpare David Häger. Enligt inventeringen omfattar fastigheten ca 131 ha
produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 17 150 m³sk varav ca 3 700 m³sk bedöms vara i avverkningsbara huggningsklasser. Fastighetens
medelbonitet beräknas till 5,5 m³sk/ha/år. Skogen är barrdominerad då 79 % av virkesvolymen utgörs av tall och gran. Skogsmarken är tillgänglig via egen skogsbilväg genom fastigheten. För mer information se bifogad skogsbruksplan eller ring LRF Konsults Skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Skogen har tagit skada av torkan sommaren 2018, främst i höjdlägena och det finns torrträd spridda över fastigheten.

Jakt

På fastigheten finns goda möjligheter för jakt på både älg och småvilt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Del i älgjaktslag (jaktledare Mikael Karlsson) och där laget ingår i Gunnarsnäs Dalskogs älgskötselområde.

Del i Marsjöns Fiskevårdsområde.​

Nyckebiotop

En nyckelbiotop är registrerad på fastigheten med en areal på 2,1 ha. Berör avdelning 21 i skogsbruksplanen.

Vägar

Infartsväg från allmän väg via två vägföreningar, gemensamhetsanläggningarna Bäcken-kårud samfällighetsförening och Kårud-stommetjärnet samfällighetsförening som man är delägare i. Årlig debitering är ca 7 000 kr/år. Skogsbilvägen på fastigheten sköts i egen regi.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns en sommarstuga på arrendetomt. Arrende-intäkt 3 700 kr/år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Bengtsfors kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Lösöre

​Köparen skall vara beredd att överta det lösöre som kvarlämnas av säljaren, som tex en del möbler.​

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter