Skogsfastighet

Skogsfastighet 24 ha

Högstbjudande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 24 feb, kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,5 ha
Skogsmark
21,0 ha
Impediment
0,2 ha
Inägomark
2,8 ha
Övrigmark
1,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA SANDEBO 1:6

Adress

Sandebo 57475 Korsberga

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet 2 mil söder om Vetlanda. Den totala arealen uppgår till ca 24 ha varav 21 ha är skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk.
Begärt pris: 1 500 000 SEK eller högstbjudande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsmarken inventerades i september 2015 och har räknats upp med tillväxten tom 2019. Skogsbruksplanen visar på ett virkesförråd om 2 650 m³sk, dock är avdelning 5 och 6 försålda som rotpost som ännu ej avverkade. Avräknas virkesförrådet i dessa avdelningar är virkesförrådet 2 342 m³sk med 67 % gran och 33 % löv. Medelboniteten är beräknad till 8 m³sk/ha och år. Ungskogsröjningar i avd .1, 4, 7 och 18 är utförda samt att område 2 och 3 är underröjda.

För utforsling av virke från avdelningarna 1 - 7 finns ett servitutsavtal över Sandebo 1:2 och även möjlighet till upplag.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 2,8 ha. Inägomarken är upplåten. Inga stödrätter ingår i försäljningen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är upplåten tom 30/6 2021. Fastigheten ingår i Sandebo älgjaktlag (ingår i Bäckaby ÄSO) om ca 1200-1300 hektar med en tilldelning på två vuxna och fri kalv.

Servitutsavtal område

Ett servitut till förmån för fastigheten Sandebo 1:2 belastar fastigheten. Servitutet avser ett område om ca 1 ha där nyttjanderätten för all framtid tillhör Sandebo 1:2, se karta.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs i vissa fall för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridiska personer.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda kör väg 31 mot Korsberga, tag av höger i Korsberga mot Ramkvilla. Efter ca 1,6 km sväng höger mot Bäckaby och fortsätt ca 7 km till fastigheten.
Koordinater i RT90G X=6351257 Y=1453083

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter