Skogsfastighet

Skogsfastighet 31 ha

Högstbjudande

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 13 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,0 ha
Skogsmark
29,4 ha
Övrigmark
1,6 ha
Virkesförråd
4 684 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Töreboda Sandhulan 2:1

Adress

Säckestad Töreboda

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen i Säckestad mellan Moholm och Mariestad. Fastigheten som är obebyggd har en produktiv skogsareal om 29,4 ha med stor andel skog i åldersintervallet 30-50 år, en bra tillväxtfastighet. Virkesförrådet är bedömt till 4 684 m³sk och boniteten till 8,9 m³sk. Fastigheten har en bra arrondering och är belägen i ett skifte utmed landsväg. Egen jakt från och med tillträdesdagen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 29,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 4 684 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 159 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till 8,9 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 238 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 23% tall, 44% gran och 33% löv.
Fastigheten domineras av tillväxtskog i åldersintervallet 30-50 år. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 516 m³sk, därav slutavverkning 124 m³sk. Skogsvård i form av röjning uppgår under perioden till ca 13 ha. Följs avverkningsförslaget kommer virkesförrådet att öka till ca 6 500 m³sk i slutet av planperioden.
Eftersom det tidigare har förekommit älgskador i avdelning 9 så har fastighetsägarna aktivt försökt förekomma det genom att plantera varannan tall och
varannan gran.
Skogsmarken har en bra arrondering och är belägen i ett skifte med god tillgänglighet.
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller fornlämningar inom fastigheten.
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Lars Densborn.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Gällande älgjakten så ingår fastigheten idag i ett A-licensområde, 14-73-05-006-A som omfattar
ca 1 100 ha. Vilttillgången anses vara god med förekomst av de, för området vanligaste jaktbara vilten.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 30,45 ha. Arealuppgifterna enligt taxeringen uppgår till 30 ha fördelat på 29 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.

Visning

Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga objektet. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 185 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter