Lantbruk

Skogsfastighet 33 ha med egen ö

Försäljningssätt

Bud senast tor 3 okt, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,4 ha
Tomtområde
29,4 ha
Virkesförråd
4 250 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ SJÖSÅS-YXNANÄS 1:2

Om fastigheten

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av LRF Konsult, Joakim Ahlberg 2019-08-27. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 31,4 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd är ca 4 250 m3sk, motsvarande 135 m3sk per ha. Boniteten är uppskattat till 7,8 m3sk per ha. Fastigheten består av tre skiften. Det finns skog i de flesta huggningsklasser men övervikt av gallringsskog.
Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall överlämnas i original på Tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Möjlighet finns att ge bud på ett enskilt skifte, detta förutsätter att man idag äger en skogsfastighet i närområdet och att Lantmäteriet godkänner fastighetsreglering.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-10-03. Märk budet med Sjösås-Yxnanäs
Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 1,5 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från 2020-04-01
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter