Lantbruk

Skogsfastighet – 35 ha

Högstbjudande

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 8 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,1 ha
Tomtområde
33,1 ha
Virkesförråd
3 724 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄGGENÄS 3:72, 3:102 OCH 4:10

Om fastigheten

Skogsfastighet med bra föryngringar och både lövskog samt barrskog i varierande åldrar. Produktiv skogsmark på ca 31 ha där ek är det dominerande trädslaget, här finns även fina gran- och björkbestånd. Virkesförråd om 3 700 m³sk. Öppen jordbruksmark på ca 2 ha. Den vackra Kvesarumsån rinner genom fastigheten och här finns också ett viltvatten. Goda jaktmöjligheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 30,9 ha med ett totalt virkesförråd om ca 3 700 m³sk, motsvarande 121 m³sk/ha. Ca 2 200 m³sk utgörs av huggningsklass G1 och ca 1 300 m³sk utgörs av huggningsklass S1 och S2. Ek är det dominerande trädslaget med 75 % av virkesvolymen följt av gran 15 %, löv 8 % löv och klibbal 2 %. Den genomsnittliga boniteten är beräknad till 5,6 m³sk/ha/år, där granbeståndet har en bonitet på mellan 12,5-14 m³sk/ha/år. Den årliga tillväxten är uppskattad till 150 m³sk.

Skogsvård

Föreslagen föryngringsavverkning under planperioden är 515 m³sk och gallringsvolymen om 989 m³sk, naturvårdande skötsel om 74 m³sk således total volym om 1 578 m³sk. För att få välskötta bestånd i framtiden krävs en del röjning under perioden.

Skogsvårdslagen

Det finns ett biotopskydd på fastigheten vilket omfattar avdelning 5 i skogsbruksplanen. Området utgör ca 2 ha och består Kvesarumsån med intilliggande lövskog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jordbruksmark

På fastigheten finns 2 skiften med vall. Det mindre skiftet på ca 0,4 ha har betats av får och är stängslat. Det större skiftet är på ca 1,3 ha. Tillgång till marken kan ske i samband tillträdet.

Jakt

Möjligheten till jakt är god. Jakten är upplåten tom 2020-06-30. Jakttornen som står på fastigheten kommer att lämnas kvar till ny ägare av fastigheten.

Kvesarumsån

Kvesarumsån rinner vackert genom fastighetens norra del. Den lilla skogsbäcken omgärdas av varierande lövskog. Området på ca 2 ha utgör ett biotopskydd och omfattar avdelning 5 i skogsbruksplanen. En bro finns över ån. Fastighetsägaren har fiskerätt, bäcköring och kräftor finns i ån men fiskemöjligheterna är begränsade.

Byggnader

Enklare förvaringsbod. Stomme av trä och klädd i plåt. Jordgolv och öppen sida.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Arealer

Fastighetsregisterarealer:

Hörby Häggenäs 3:72 - 1,66 ha
Hörby Häggenäs 3:102 - 9,63 ha
Hörby Häggenäs 4:10 - 21,83 ha
Totalt - 33,13 ha

Areal enligt skogsbruksplan:

Produktiv skogsmark - 30,9 ha
Inäga/åker - 1,7 ha
Väg och kraftledning (linjeavdrag) - 0,4 ha
Biotopskydd - 2,0 ha
Vatten - 0,2 ha
Totalt - 35,2 ha

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter