Skogsfastighet

Skogsfastighet 48 ha, Dals-Ed

Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 3 okt, kl 12:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,6 ha
Skogsmark
40,2 ha
Myr/kärr/mosse
8,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
6 170 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

DALS-ED SUND 1:235, del av

Om fastigheten

Trevlig skogsfastighet på 48 ha i ett skifte naturskönt belägen vid Mellomtjärnen, öster om sjön Stora Le i norra Dalsland. Bra vägförhållanden med ett totalt virkesförråd om ca 6 000 m³sk. Egen jakträtt på småvilt och älgjakt i lag.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd i mars 2014 av Andersson Skog AB, inventeringen är tillväxtberäknad med programmet PC-Skog och inga åtgärder har gjorts efter skogsbruksplanen upprättades. Enligt inventeringen omfattar fastigheten ca 40 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 6 170 m³sk och medelbonitet beräknas till 4,4 m³sk/ha/år. Skogsmarken är tillgänglig via skogsbilväg igenom skiftet. För mer information se bifogad skogsbruksplan eller ring LRF Konsults Skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Jakt

På fastigheten finns goda möjligheter för jakt på både älg och småvilt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår idag i älgjaktlag. Ett jakttorn (se bild) är lånat och följer ej köpet.

Skogsbilväg

Skogsbilväg från allmän väg igenom skiftet. Underhålls i samarbete av skogsägarna med mark utefter vägen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Dals-Eds Kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Taxeringsvärden

Då fastigheten ska nybildas finns inga gällande taxeringsvärden.

Fastighetsbildning

Ansökan om avstyckning är inskickad till lantmäteriet i juni 2019, normal handläggningstid ligger på 11-12 månader. Tillträde kan först ske när förrättningen är avslutad och registrerad.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter