Skogsfastighet

Skogsfastighet, 5 ha

Högstbjudande

450 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 11 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,4 ha
Skogsmark
5,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
940 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UDDEVALLA KYRKEBYN 1:21 (område av)

Om fastigheten

Tillväxtfastighet i ett skifte i Kyrkebyn, Lane-Ryr. Området till salu omfattar drygt 5 ha produktiv skogsmark där ung barrskog dominerar. Totalt kubikinnehav om ca 940 m³sk varav ca 300 m³sk i avverkningsbara klasser. Jakträtt från tillträdesdagen. Försäljningen avser del av fastighet och säljs endast genom fastighetsreglering.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen (upprättad 2018 av Skogsfakta) består fastigheten av ca 5 ha produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen uppskattas till ca 940 m³sk varav ca 300 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Skogsmarken består till övervägande del av ung barrskog i huggningsklasserna R2 och G1. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Vägar

Infartsväg kommer lösas mellan parterna på bästa sätt beroende på vem som står som slutgiltig köpare av området till salu.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad specialenhet (ecklesiastikbyggnad) och saknar taxeringsvärde.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda och skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde kan ske först efter att den kommande lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen precis söder om Lane-Ryrs kyrka.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter