Skogsfastighet

Skogsfastighet 51 ha Umeå kommun.

Utgångspris

980 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 28 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
51,6 ha
Skogsmark
50,0 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
2 179 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UMEÅ VÄSTERTEG 9:12

Adress

Umeå Västerteg 9:12 Umeå

Om fastigheten

Möjligheten att förvärva den obebyggda skogsfastigheten Umeå Västerteg 9:12. Enligt skogsbruksplan är fastigheten ca 52 ha med en produktiv skogsmark på ca 50 ha beläget ett stenkast från Vännfors, strax norr om Östra spöland. Virkesförrådet är beräknat till ca 2 200 m³sk. Den beräknade medelbonitet har skattats till 4,0 m³sk per ha och år.
– Fastigheten har inga byggnader.
– God tillgänglighet via vägar i gott skick.
– Nära till all tänkbar service.
– Möjlighet till jakt.
– Bli en byaman! Fastigheten har mantal.

För mer info/ intresseanmälan kontakta ansvarig skogsmäklare Göran Ek på goran.ek@lrfkonsult.se alt Jägmästare Erik Grafström på erik.grafstrom@lrfkonsult.se.

Anmäl intresse till mäklare Göran Ek, senast 28/11-2019.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden eller forn- och kulturlämningar. Dock finns ett sumpskogsområde som sträcker sig in på fastigheten. (Källa: Lantmäteriet via SeSverige).

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2019-09 av Erik Grafström, LRF Konsult. Enligt planen omfattar produktiv skogsmark om ca 50 ha med ett uppskattat virkesförråd om knappt 2 200 m³sk. Skogen är har till arealen en tyngdpunkt på markberedd och planterad K2-skog. Resterande andel av arealen utgörs till största del av skog i huggningsklasserna G2-S2. Fastigheten är talldominerad till 50%, följt av 36% gran och 14% löv. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 4,0 m³sk per ha och år. Fastigheten är belägen invid Vännfors, strax norr om Östra spöland. Fastigheten nås via vägar i gott skick.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen måste själv ta ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

Fastigheten består av en del R2-skog där det föreligger ett röjningsbehov. Utöver detta bör återväxtkontroll genomföras på de planterade avdelningarna inom en 5-års period.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skattetal

Mantal 5/96

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Jakt

Ingår i A-Licensområde

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter