Lantbruk

Skogsfastighet 80 ha

Högstbjudande

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 23 jan, kl 12:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,8 ha
Skogsmark
70,2 ha
Skogsimpediment
8,9 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
12 813 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅMÅL JAKOBSBYN 1:81

Adress

Jakobsbyn 801 66291 Åmål

Om fastigheten

Belägen i ett skifte strax väster om Åmål och omfattar ca 70 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 12 800 m3sk. Bra åtkomst via skogsbilvägar och med jakträtt som är årsvis upplåten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Ett samlat skogsskifte med bra åtkomst via skogsbilvägar, talldominerad skogsmark med skog i de flesta åldrar. Skog i avverkningsbara huggningsklasser är ca 7 200 m3sk och 6,2 ha (8,8 %) med skog under 20 års ålder.

Grustag

Grustag för eget bruk vid myren i avdelning 27, 28, 29.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten årsvis till Skällebyns jaktklubb.

Vägar

Första asfaltsvägen från väg 45 är allmän väg och sen del 0,6 % i asfaltsväg Jakobsbyn GA:1 som förvaltas av Jakobsbyn-Björkils Samfällighetsförening och del 17% i skogsbilväg Skällebyn GA:1 som förvaltas av Skällebyn-Länsmanstjärn-Holtstjärn samfällighetsförening.

Fastighetsbildning

Ansökan om avstyckning är inskickad till Lantmäteriet 2019-10-08. Beräknad handläggningstid 11-13 månader. Ansökan om avstyckning kan senare ändras till fastighetsreglering ifall köparen så önskar. Tillträde skall ske när Lantmäteriförrättningen är klar och vunnit laga kraft.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter