Lantbruk

Skogsfastighet, 8,6 ha, Stigen.

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 13 jun, kl 12:00

Visning

  • Läs villkor

    Egen besiktning av skog och mark. Använd med fördel gårdskartan med gps- position via mobilen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
8,6 ha
Skogsmark
7,0 ha
Impediment
1,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
1 850 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

FÄRGELANDA HÅBYN 1:80, del av

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skifte nordost om Stigen, Färgelanda. Området till salu omfattar 7 ha produktiv skogsmark där gallringsskog och äldre barrskog dominerar. Totalt kubikinnehav om ca 1 850 m³sk varav ca 1 300 m³sk i avverkningsbara klasser. Jakträtt från tillträdesdagen. Försäljningen avser del av fastighet och säljs endast genom fastighetsreglering.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen, upprättad i april 2019 av Anders Skogsberg, LRF Konsult, består fastigheten av ca 7 ha produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen uppskattas till ca 1850 m³sk varav ca 1 300 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Skogsmarken består till övervägande del av barrskog i huggningsklasserna G1 och S2. För mer information se bifogad skogsbruksplan eller ring Skogsmästare Anders Skogsberg, 0521-572 423.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Väg

Fastigheten är delägare i Pipens vägsamfällighet.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda och skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter