Lantbruk

Skogsfastighet 90 ha, Bullaren

Utgångspris

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 29 aug, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
85,2 ha
Tomtområde
85,2 ha
Virkesförråd
13 753 m3sk
Boyta
94 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

TANUM HOGEN SIGFRIDSGÅRDEN 1:2, NAVERSTADS-TORP 1:26

Om fastigheten

Skogsfastighet 90 ha i ett skifte med strand i Norra Bullaresjön och i Hökelundstjärn. Bra vägförhållanden med ett totalt virkesförråd om ca 13 750 m³sk. Äldre gårdscentrum i ett fantastiskt läge med utsikt över Norra Bullaresjön. Jakträtt på både på småvilt och älg.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus från 1800-talet med timmerstomme, träpanel, stensatt grund under tak av betongtegel. Inrymmer ingång via glasad altan, hall, wc/bad, kök och fyra rum. På övre plan finns kallvind samt två inredda rum. Källare under del med matkällare, vattenpump/hydrofor, varmvattenberedare. Taxerad bostadsyta om 94 kvm och biyta om 70 kvm. Stort renoveringsbehov föreligger. Det finns en grävd brunn men ej fungerande ledningar. Avlopp äldre ej godkänd och ej i funktion.​ El inkopplat, el-element, vedspis och två fattigmans-kakelugnar, ej besiktat eller sotat på senare år.

Ladugård

Äldre träbyggnad under plåttak på stensatt grund. El framdraget och äldre inredning. Renoveringsbehov. Omfattar 214 kvm i byggarea enligt taxeringsuppgifterna.

Garage

Träbyggnad på plintar under plåttak. Taxerad byggnadsyta om 36 kvm.

Naverstads-Torp 1:26

Omfattar ca 5 000 kvm med en äldre tegelbyggnad som tidigare var snickeriverkstad. Byggnaden är i dåligt skick och besiktning bör ej ske invändigt. Här finns också en murad garagebyggnad under eternittak.​ El har funnits men är idag frånkopplad.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd i november 2017 av Lennart Olsson, Skogsfakta, inventeringen är tillväxtberäknad med programmet PC-Skog och uppdaterad med åtgärder som är utförda utav Moelven, via virkesköpare Leif Richardson. Enligt inventeringen omfattar fastigheten ca 71 ha
produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 13 750 m³sk varav ca 8 200 m³sk bedöms vara i avverkningsbara huggningsklasser. Fastighetens
medelbonitet beräknas till 7,8 m³sk/ha/år. Skogen är barrdominerad då 96% av virkesvolymen utgörs av tall och gran. Skogsmarken är tillgänglig via ett bra vägnät. För mer information se bifogad skogsbruksplan eller ring LRF Konsults Skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Jakt

På fastigheten finns goda möjligheter för jakt på både älg och småvilt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår idag i ett älgjaktlag, normal tilldelning 1+1.

Inägomark

Enligt uppgifter från skogsbruksplanen omfattar fastigheten 5,6 ha jordbruksmark. Jordbruksmarken har brukats delvis(ca 3 ha) av en granne som slagit gräset. Inga EU-stöd eller stödrätter följer köpet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Tanums Kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda och skog.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

​Kontakta mäklaren för visning av byggnader.

Vägar

Infartsväg från allmän väg via gemensamhetsanläggning Tanum Ligäld GA:1 med 5 st delägare. Statligt bidrag finns och ingen debitering till delägarna på senare år.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Sandtag

Sand finns på marken för eget bruk. Finkornigt material.

Lösöre

Det finns en del lösöre i byggnaderna och där köparen får räkna med att en hel del lämnas kvar av säljaren utan ersättningskrav från någon part.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 145 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter