Skogsfastighet

Skogsfastighet 97 ha

Högstbjudande

11 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
97,6 ha
Skogsmark
95,6 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Virkesförråd
15 228 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hjo Bessliden 1:4

Adress

Bessliden Hjo

Om fastigheten

Välarronderad och välskött skogsfastighet belägen strax väster om Hjo. Fastigheten som är obebyggd har en produktiv skogsareal om 96 ha med hög andel välväxande gallringsskog där granen utgör det dominerade trädslaget. Virkesförrådet är bedömt till 15 200 m³sk och boniteten till höga 9,4 m³sk. Inom fastigheten finns ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar i bra skick. Egen jakt från och med tillträdesdagen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 95,6 ha med ett bedömt virkesförråd om 15 228 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 159 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till höga 9,4 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 697 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 18% tall, 71% gran, 5% löv, 5% ek och 1% lärk. Fastigheten domineras av gallringsskog med tyngdpunkten i åldersintervallet 40-60 år. Avverkningsförslaget under planperioden är 3 940 m³sk, därav slutavverkning 1 480 m³sk och gallring 2 380 m³sk.
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper inom fastigheten.
Skogsmarken har en enastående arrondering i ett enda skifte med ett väl utbyggt vägnät i bra skick.
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i april 2019 av Torbjörn Knipbo.
Travat virke och grot inom fastigheten ingår inte i försäljningen och intäkten tillfaller säljaren.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Vilttillgången är god med förekomst av de, för området vanligaste jaktbara vilten. Älgjakten bedrivs idag i större jaktlag

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 97,68 ha. Arealuppgifterna enligt taxeringen uppgår till 97 ha fördelat på 95 ha skogsmark och 2 ha impediment.

Visning

Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga objektet. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter