Skogsfastighet

Skogsfastighet Drängsmark!

Utgångspris

1 450 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 27 jan, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,6 ha
Skogsmark
28,2 ha
Myr/kärr/mosse
2,4 ha
Virkesförråd
4 825 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ DRÄNGSMARK 27:1

Adress

Drängsmark Skellefteå

Om fastigheten

Nu finns chansen att förvärva två skogsfastigheter i Drängsmark. Skellefteå Drängsmark 27:1 och 23:1 ligger i rå och har en sammanlagd areal om 28 hektar produktiv skogsmark, en medelbonitet om 3,6m³sk/ha/år och ett virkesförråd om ca 4825m³sk. Jakt i Drängsmarks Jaktklubb ingår.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Ola Lindström inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 28 ha med ett virkesförråd om totalt ca 4825 m3sk varav ca 3 700 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Näsetvägen

Andelar i Näsetvägen om 21% med skyldigheter och rättigheter.

Jakt

Ingår i Drängsmarks jaktklubb om ca 8000 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter