Skogsfastighet

Skogsfastighet i Åsjön – Robertsfors!

Högstbjudande

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 31 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
94,9 ha
Tomtområde
94,9 ha
Virkesförråd
4 776 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ROBERTSFORS ÅSJÖN 1:24 / 1:14

Adress

ROBERTSFORS ÅSJÖN 1:24 / 1:14

Om fastigheten

Skogsfastighet i Åsjön – Robertsfors kommun. Fastigheten består av fem skiften som ligger i direkt anslutning till varandra. Arealen uppgår till ca 94 ha varav ca 79 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på drygt 4700 m³sk och en bonitet på 4,5 m³sk/ha/år. Fastigheten är talldominerad och består till 76% av tallskog följt av 17% gran- och 7% lövskog. Tyngdpunkten ligger på gallringsskog då ca 78% av arealen befinner sig i huggningsklass G1 / G2. På fastigheten finns ca 5 Ha Inäga/åker.

– Mycket fin tillväxtfastighet men bra bonitet.
– Inga byggnader.
– God tillgänglighet via vägar i gott skick.
– Möjlighet till jakt. Fastigheten ingår i dagsläget i Södra Stortjärns jaktklubb.
– På fastigheten finns en tecknad avverkningsrätt, se bifogad karta under ”bilder”. Volymen m3sk på berört område är borträknad i skogsbruksplanen.

Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan.

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 31/10 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvård

Fastigheten har ett visst behov av röjning.

Fastighetsgränser

Rågångarna kan bitvis vara bristfälligt uppmärkta.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad, muntligt arrendeavtal.

Vägar

Vägförening, kostnad vid underhållsbehov.

Jakt

Möjlighet till jakt - fastigheten ingår i dagsläget i Södra Stortjärns jaktklubb.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 870 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter