Skogsfastighet

Skogsfastighet i Björksjönäs

Försäljningssätt

Anbud senast ons 16 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
82,0 ha
Skogsmark
56,0 ha
Myr/kärr/mosse
13,2 ha
Inägomark
6,1 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
6,6 ha
Virkesförråd
4 225 m3sk
Boyta
76 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND BJÖRKSJÖNÄSET 1:33

Adress

Björksjönäs 340 83359 Hoting

Om fastigheten

Skogsfastighet vackert belägen i byn Björksjönäs, ca 1 mil söder om Hoting. Fastigheten innefattar gårdsskifte med bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader samt båthus nere vid Stor-Skirsjöns strand samt skogsskifte strax öster om gårdsskiftet.
Areal om 82 ha varav 56 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 4 200 m³sk varav 1 500 m³sk är S1 skog.
Fastigheten äger även del i samfällighet om 77 ha.
Jakt i VVO om ca 2 500 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1940. Stomme av trä med ytterbeklädnad av träpanel, uppförd på källare. Plåttak, englasfönster med innanfönster.

Nedervåningen inrymmer hall, kök utrustat med kyl, frys och elspis, sovalkov, kammare och sal. Från hallen når man badrum.
Övervåningen inrymmer hall med balkong och fem sovrum.

Boarea ca 76 m², area uppgifter enligt taxeringsinformationen

Vedspis i köket, rör ner i befintlig pipa. Eldningsförbud. Gammalt vattenburet system, frånkopplat.

Eget vatten från brunn, vattnet ej använt på flera år. Enskilt enkelt avlopp.

Svampangrepp i källaren..

Energideklaration ej utförd.

Driftskostnader:
El/uppvärmning: 1 700 kr
Försäkring: 5 200 kr
Renhållning: 490 kr (fritidsboende)

Totalt: ca 7 400 kr

OBS: Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Ladugård

Ladugård med plåttak. Sämre skick.

Garage

Spånskivebeklätt garage med plåttak.

Lekstuga

Lekstuga med plåttak.

Såghus

Såghus med plåttak.

Timmerlada

Timrad lada med tak av plåt.

Båthus

Nere vid stranden finns båthus samt förråd.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 56 ha med ett virkesförråd om 4 225 m³sk varav 1 542 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Björksjönäs viltvårdsområde med areal om 2 582 ha. Det är ca 11 medlemmar i jaktlaget. Tilldelningen 2018 var ca 4 vuxna och 2 kalvar.
Det finns en upplåtelse vad gäller jakten som nu är uppsagd.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen den 1/7 2020.

Naturvärden

Det finns idag del av ett Naturreservat (Amaliaskogen) registrerat på fastigheten, se avd 23 i skogsbruksplanen. Det finns idag inga övriga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag registrerade kulturlämningar mellan vägen och sjön på fastighetens mindre skifte (källa: SeSverige).

Visning

För visning av byggnaderna kontakta Mäklarassistent Bengt Wiklander på tel: 070-681 23 72.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Samfällighet

Fastigheten äger andel om 50 % av Strömsund Björksjönäset S:1.
Skogsbruksplan har upprättats på samfälligheten under juli 2019 utav Kalle Lennartsson.
Enligt skogsbruksplanen så är samfälligheten på totalt 77,1 ha, varav 60,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 4 809 m³sk, varav 992 m³sk är S1 skog.
För att få en kopia av skogsbruksplanen för samfälligheten kontakta fastighetsmäklaren.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett skriftlig nyttjanderättsavtal vad gäller åkermarken på fastigheten, för kopia av avtalet kontakta fastighetsmäklaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter