Lantbruk

Skogsfastighet i Dalasjö, Vilhelmina.

Pris

850 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,1 ha
Skogsmark
57,9 ha
Skogsimpediment
2,7 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
4 267 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VILHELMINA DALASJÖ 2:25

Adress

Dalasjö 912 90 Vilhelmina

Om fastigheten

Skogsfastighet i Dalasjö, Vilhelmina om totalt ca 61 ha.

– Ca 58 ha produktiv skogsmark.
– Totalt ca 4 270 m³sk.
– Ca 3 070 m³sk G1-skog
– Ca 840 m³sk S1 & S2-skog
– Jakt i Dalasjö jaktklubb (5 522 ha).
– Bra vägnät.
– Inga bostadsbyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Skogsfastighet belägen i Dalasjö ca 15 km sydöst om Vilhelmina tätort. Fastigheten består utav två stycken skiften. Vägnätet ger god tillgänglighet.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättat aug 2019 av Göran EK, LRF Konsult AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 58 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4 270 m³sk varav ca 3 070 m³sk är G1-skog samt 840 m³sk är S1 & S2-skog. Trädslagen fördelar sig på 81 % tall, 51 % gran samt 7 % löv.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,2 m³sk/ha/år.

Skogsbruket underlättas med ett bra vägnät som ger god tillgänglighet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ingår i Dalasjö jaktklubb som jagar på ca 5 522 ha. Källa Länsstyrelsen AC-län.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns registrerade på fastigheten. Dock finns en fornlämning markerad i avdelning 14 samt en sumpskogsmarkering som berör del av avdelningar 3 och 5. Källa SeSverige.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Vilhelmina kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter