Skogsfastighet

Skogsfastighet i Ebbared 37 Ha

Högstbjudande

2 700 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,0 ha
Skogsmark
30,0 ha
Skogsimpediment
7,0 ha
Virkesförråd
3 120 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LAHOLM EBBARED 1:2

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med samlad ägofigur. Arealen uppgår till ca 37 Ha, med bra skogsväg genom skiftet för enkel skötsel. Virkesförrådet är 3120 M3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan.
Barrdominerad fastighet, enklare jaktstuga finns. Lättskött fastighet med möjlighet till jakt efter 1 Juli 2020.
Fastigheten har 2019 ingått i Krokåns Älgskötselområde.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Skogsvård

Röjningsbehov i avdelning 14. Avdelning 7 och luckor i avdelning 6 bör markberedas och planteras omgående.

Fastighetsgränser

Gränserna är normalt utmärkta och utgörs av markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan gränserna bitvis vara bristfälligt markerade, säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter köpet.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade hos Länsstyrelsen.
Stengärdsgårdar skall aktas vid skogliga åtgärder.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastighetens markområden kan undersökas på egen hand med hjälp av försäljningsmaterial och kartor. Hänsyn skall visas mot markägare, grannar, växande grödor och eventuell jakt i området.
För den som önskar visning med mäklare, kontakta LRF Konsult AB.

Jakt

Jakten är sedan några år muntligen upplåten till Jägare, som i huvudsak bedriver jakt på helgerna. Kontaktuppgifter kan fås av mäklaren.
Nuvarande avtalsperiod sträcker sig till 30 Juni 2020. Därefter kan köparen fritt disponera över jakten på fastigheten.

Arrende/nyttjanderätter

Arise Windpower AB har med markägaren år 2006 tecknat ett anläggningsarrendeavtal på 49 år i syfte att vid den tidpunkten kunna driva igenom en satsning på Vindkraft i området. Närheten till Mästocka skjutfält gjorde dock att tillstånd ej kunde erhållas. Avtalet är inskrivet i fastighetsregistret, och får ses som en framtida möjlighet om förutsättningarna kan falla på plats. Kopia av avtalet kan fås på förfrågan av mäklaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter