Lantbruk

Skogsfastighet i Eldsmark – Övik!

Högstbjudande

1 095 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 15 Nov

Visning

  • mån 28 okt, kl 17:30 - 19:00

    Läs villkor

    Öppen visning - Välkommen!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,2 ha
Skogsmark
30,7 ha
Skogsimpediment
3,6 ha
Åkermark
1,5 ha
Småhusmark lantbruk
1,4 ha
Virkesförråd
3 200 m3sk
Boyta
85 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK ELDSMARK 2:8

Adress

Eldsmark 116 89691 Husum

Om fastigheten

Väl arronderad skogsfastighet om ca 37 ha med gårdsplan i vackert älvsläge. Fastigheten ligger i trivsamma Eldsmark – ca: 13 km från Husum och ca: 30 km från Ö-vik.

– Ca 30 ha produktiv skogsmark.
– Ca 3200 m3sk i virkesförråd.
– Bonitet: 4,3 m3sk/ha/år.
– Ca 89% tall- och granskog.
– På fastigheten finns ett äldre hus (kallställt sedan 2012, glykol i systemet), en enklare ladugård samt ett timrat herbre med vedspis.
– Möjlighet till jakt och fiske.

Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan.

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 15/11 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Fint beläget bostadshus med närhet till Gideåälven. Nedervåningen inrymmer badrum, kök, vardagsrum och två sovrum. Övervåningen består av sovloft med lågt i tak. Källare under hela huset. Huset har genomgående 50- 60- tals standard och är i behov av dränering. Vattentillförseln är osäker från egen brunn vilket bör åtgärdas. Brunnens funktion är osäker.

Ladugårdsbyggnad

Ladugårdsbyggnad uppförd i trä på stenfot under plåttak. Byggnaden är i dåligt skick och fungerar idag endast som förråd.

Häbre

Timrat häbre i fullgott skick uppställd på plintar under tak av plåt. Fungerande vedspis har installerats. Trivsamt placerad med utsikt över Gideälven.

Skogsuppgifter

Fastigheten Eldsmark 2:8 är belägen i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län. Fastigheten består av 1 skifte med totalt 30,7 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 3 200 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 68 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är relativt jämn fördelad.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den taxerade arealen kan avvika från areal enligt skogsbruksplan.

Skogsvård

Röjning bör utföras på ca 4,6 ha under planperioden. Markberedning är föreslagen på 2,9 ha där det idag står fröträd.

Fastighetsgränser

Rågångarna kan bitvis vara bristfälligt uppmärkta.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett registrerat kulturminne i närheten av Gideåälven. Detta anses inte påverka skogsbrukandet på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns ingen registrerad nyckelbiotop (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Åkermark

På fastigheten finns totalt ca 1,5 ha åkermark enligt skogsbruksplanen. Marken anses för området ha normal produktionsförmåga. Det finns inga arrendeavtal på åkermarken.

Jakt

Möjlighet till jakt.

Fiske

Bra fiske i förbipasserande älv. Med fastigheten följer fiskerätt i älven.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 55 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter