Skogsfastighet

Skogsfastighet i ett skifte med högt virkesförråd

Högstbjudande

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 6 Dec, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,6 ha
Skogsmark
43,8 ha
Berg/hällmark
16,7 ha
Inägomark
2,5 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
8 450 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS NORRLAND 2:2

Om fastigheten

Fastigheten Kramfors Norrland 2:2 ligger mycket naturskönt efter Ångermanälven ca 5 km norr om Sandöbron. Fastigheten är obebyggd i ett skifte om ca 64 ha med god tillgänglighet genom väg som går över fastigheten. Arealen skog är 43,8 ha där största delen är gallrings- och slutavverkningsbar skog med högt virkesförråd/ha och bra bonitet. Åker/betesmark om 2,5 ha finns även på fastigheten. Jakträtt på småvilt och älg samt fiskerätt i Ångermanälven.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Bjärtrå församling.

Kör väg 334 mot Lugnvik. I Lugnvik sväng mot Hallstanäs och kör ca 300 m, sväng höger mot Mäland och följ vägen ca 600 m. Tag höger mot Storsvedjan efter ca 450 m är man framme vid fastigheten. Se även skogskarta och översiktskarta.

Allmänt

Fastigheten består av ett skifte med god tillgänglighet och gränsar mycket naturskönt mot Ångermanälven. Areal om total 63,6 ha varav produktiv skogsmark 43,8 ha med virkesförrådet om ca 8 450 m³sk enligt nyupprättad skogsbruksplan och mindre område åkermark 2,5 ha enligt skogsbruksplanen.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 55 % av virkesförrådet, tall 26 % och löv 19 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är uppdelad på växtlig gallringsskog i ålder runt 45 år, 56% av arealen är i huggningskassen G1 och skog som uppnått slutavverkningsbar ålder, 42 % 18,2 ha med ett virkesförråd om ca 4 200 m³sk. Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteten är god med 4,8 m³sk/ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2019 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 43,8 ha med ett virkesförråd om ca 8 450 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering om 0,8 ha under planperioden på 10 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga kända forn- eller kulturlämningar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Norrlandsjaktlag med ca 13 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 1 800 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget och man måste arrendera upp mark så att man har totalt 100 ha. För närvarande är den årliga kostnaden 300 kr/ år för att vara med i jaktlaget samt att det tillkommer kostnad för mark som måste arrenderas. Jaktledare Karl Erik Byström 070 343 81 19.

Småvilt jagas över stort sett hela området.

Fiske

Fastigheten har del i samfält fiske med Norrlands by i Ångermanälven.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 649 360 kvm, areal enligt skogsbruksplan 63,6 ha.

Vägar

Fastigheten har andel i Norrland GA:3, Storsvedjans vägsamfällighet. För närvarande är den årliga avgiften 500 kr. Extra avgifter kan tillkomma om virke skall köras ut efter vägen. Vägen har renoverats sista åren och håller bra standard.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten. Intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Betes/åkermark

Betes/åkermarken brukas genom muntlig upplåtelse och är enligt skogsbruksplanen 2,5 ha.

Mast

Det finns en mast på fastigheten som ägs av Banverket.

Olokaliserad fastighet

På fastigheten kan det finns en mindre olokaliserad fastighet som ägs av en annan ägare, Kramfors Lisvedjan 2;2. Enligt fastighetsutdrag på Lisvedjan 2:2 så är arealen på fastigheten 7 250 kvm.

Service

Mataffär i Lugnvik ca 1 km samt mataffär, pizzeria mm i Klockestrand 7 km samt mataffär, bensinpump övriga affärer i Nyland ca 15 km. Till Kramfors ca 18 km till Sollefteå och Härnösand ca 50 km och till Örnsköldsvik ca 72 km.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 180 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter