Lantbruk

Skogsfastighet i ett skifte

Högstbjudande

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 sep, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
90,0 ha
Skogsmark
66,8 ha
Skogsimpediment
19,4 ha
Övrigmark
3,8 ha
Virkesförråd
7 599 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND SIL 1:4

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet i ett skifte på totalt 90 ha. God tillgänglighet med vägar. Virkesförråd 7 600 m³sk varav 4 100 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten är mycket välskött.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Backe. Se översiktskarta och skogskartor.

Inledning

Fastigheten Sil 1:4 är en obebyggd skogsfastighet belägen i Fjällsjö församling, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 67 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 7 600 m³sk, med en stor andel gallrings- och slutavverkningsskog.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Planen har räknats upp med ett års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 67 ha med ett virkesförråd om 7 600 m³sk.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 64 % av virkesförrådet. Ungefär 38 %, (26 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 4 100 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 21 %, (14 ha).

Skogsvård
Ungskogen är välröjd och har god tillväxt.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under hela året.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Betarsjönäs älgskötselområde på 106 247 ha.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för de som ej är bosatta i Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter