Lantbruk

Skogsfastighet i ett skifte

Högstbjudande

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 13 nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,6 ha
Skogsmark
69,3 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Övrigmark
1,3 ha
Virkesförråd
6 563 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ FORSNÄSET 1:13

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte på totalt 74 ha. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 6 600 m³sk. Övervägande del tall.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Inledning

Fastigheten Forsnäset 1:13 är en obebyggd skogsfastighet belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 69 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 6 600 m³sk, med en stor andel gallringsskog med bra tillväxt.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Forsnäset ca 6,7 mil norr om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskarta.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 69 ha med ett virkesförråd om 6 600 m³sk.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 51 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en kraftig förskjutning mot yngre skog.
Ungefär 8 %, (5 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1 100 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 33 %, (23 ha.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Forsnäset-Söderfors viltvårdsområde på 4 200 ha, 2018 sköts 10 vuxna och 8 kalvar, jaktledare Leif Enström 070-666 45 06. Området ingår i sin tur i Kilsjöns älgskötselområde, tilldelning 5,3 djur per tusen ha..

Vägar

Fastigheten har andel i Forsmo-Fjällsjöälvens vägsamfälliughet, utdebitering sker vid behov. Fastigheten har också ett servitutsavtal på utfartsväg som SCA ansvarar för, om vägen använts och skadas så ska fastighetsägaren åtgärda detta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 67 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter