Skogsfastighet

Skogsfastighet i Gransel

Säljs via anbudsförfarande

800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 20 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
71,0 ha
Skogsmark
61,4 ha
Myr/kärr/mosse
9,0 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
3 924 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLVSBYN GRANSEL 1:11, del av

Adress

Gransel 7 94295 Vidsel

Om fastigheten

Nu säljs del av Gransel 1:11 som består av 71 ha mark varav 61,4 ha är produktiv skogsmark och 9 ha myr. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten ett virkesförråd på 3924 m³sk med ett medeltal på 64 m³sk. Boniteten uppgår till 2,7 m³sk per ha. Virkesförrådet fördelar sig på 64% tall, 20% gran och 16% björk. Fastigheten ligger i Gransels jaktområde, om 685 ha och har 2+3 i tilldelning. Fastigheten är under avstyckning och säljs utan byggnader

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten är under avstyckning och säljs utan byggnader

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Norrbryggan AB under augusti 2019. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till 71 ha varav 61,4 är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om 3 924 m³sk. Boniteten är 2,7 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 64 % tall, 20% gran och 16% löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Ingen registrerad nyckelbiotop finns på fastigheten

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av en registrerad fornlämning. Fångstgropssystem. Enligt karta finns den i den nordligaste delen av avdelning 2.

Fastighetsbildning

Lantmäteriförrättning pågår. Köparen står för avstyckningskostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Älvsby kommun.

Jakt

Fastigheten ligger i Gransels jaktområde, om 685 ha och har 2+3 i tilldelning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Assistent

Charlotta Rosell Sundström

Liknande fastigheter