Skogsfastighet

Skogsfastighet i Hakkas utan byggnader

Försäljningssätt

Anbud senast fre 27 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,0 ha
Skogsmark
30,1 ha
Myr/kärr/mosse
30,8 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 934 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GÄLLIVARE HAKKAS 6:7

Om fastigheten

I byn Hakkas ca: 5 mil från Gällivare hittar ni denna skogsfastighet på 60 hektar där ungefär hälften är skogsmark. I skogen står det 2900 m3sk framför allt växande gallringsskog av tall men även 1200 m3sk som är över 90 år. Helt enkelt en lagom stor fastighet för att investera i skog och jakt utan att dra på sig några byggnader som skall underhållas.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad under 2019 av Stefan Drugge Töre Sbs

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan följer med fastigheten.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten

Forn- och kulturlämningar

Inga forn eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten

Allmänning

Fastigheten har del i Gällivare Allmänningsskog med rätt till generösa bidrag för skogsvård samt möjlighet att jaga och fiska på almänningens marker se http://www.allm.se/ för kompletta regler.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter