Skogsfastighet

Skogsfastighet i Hästbo

Högstbjudande

4 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 6 Dec, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,3 ha
Skogsmark
56,1 ha
Impediment
1,5 ha
Övrigmark
3,7 ha
Virkesförråd
11 775 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HOFORS VÄSTERHÄSTBO 9:26

Adress

Skogsfastighet Hästbo

Om fastigheten

Lättillgänglig och obebyggd skogsfastighet fördelad på två skiften i Hästbo 8 km söder om Torsåker och 3,2 mil sydväst om Sandviken. Produktiv skogsmark om 56,1 ha som domineras av tallskog med välslutna gallringsbestånd med hög tillväxt, virkesförrådet uppskattas till 11 775 m³sk varav 4 900 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. En bra framtidsinvestering med förutsättning att skapa en välskött skog.

Jakt i Västerhästbos viltvårdsområde om ca 2 500 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog under september 2019.

Den produktiva skogsmarken om 56,1 ha domineras av tallskog med välslutna gallringsbestånd med hög tillväxt, virkesförrådet uppskattas till 11 775 m³sk varav 4 900 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 210 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,2 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 414 m³sk för tillväxtsäsongen 2020.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna i det digitala kartmaterialet skiljer sig från gränsmarkeringar i fält. Observera att det är uppmarkerade gränsmarkeringar och gränsrösen i fält som gäller. Rågångarna har nyligen blivit uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Västerhästbo viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 2 500 ha. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur,skogsfågel och vildsvin och den årliga avgiften för all jakt är för närvarande 3 100 kr. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2020-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande/jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns forn- och kulturlämningar. På det norra skiftet finns tre gruvhål, en husgrund från bergsbruk, ristning på häll och en väghållningssten På det södra skiftet finns en kolbotten efter resmila. Forn- och kulturlämningarna är ej utmärkta på bifogad skogskarta. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga naturvärdesobjekt eller nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen)

Stämpling kraftlinje

Kraftverksbolaget har stämplat ca 32 m³sk efter den västra kraftlinjen som ej avverkats. Ersättning är utbetald till säljaren Lars-Erik Lith.

Vägar

Vägen som går genom det södra skiftet är kommunal och finansieras av kommun. Vägen som går till det norra skiftet är privat och markägarna betalar en avgift vid underhåll, under 2019 debiterades ingen vägavgift ut.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett kuperat skogslandskap och lämpar sig för jakt och småskaligt skogsbruk. Det större skiftet ligger på en södersluttning med god tillväxt och bra vägnät. Det Norra skiftet ligger ca 200 meter från väg. Närmaste större ort är Torsåker där det finns mataffär, bank och skola

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter