Lantbruk

Skogsfastighet i Helgum

Högsta bud

550 000 kr

Högstbjudande: 550 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 sep, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Skogsmark
17,5 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Åkermark
5,0 ha
Skog med restriktion
2,0 ha
Vatten
0,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ ÖSTERGRANSJÖ 15:1, 15:2 & 15:3

Adress

Östergransjö 154 88293 Helgum

Om fastigheten

Skogsfastighet på totalt ca 25 ha i Östergransjö. Produktiv skogsmark 18 ha med ett virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan på 1 900 m³sk. Äldre byggnader med reparationsbehov.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Mangårdsbyggnad från sekelskiftet 18-1900 uppförd i timmerstomme. Högt beläget med fin utsikt. El finns indraget men ej toalett och varmt vatten. Byggnaden har stora reparationsbehov.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en äldre ladugård, loge, samt en äldre förrådsbyggnad.​

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Östergransjö, Helgum 2,5 mil norr om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Inledning

Fastigheten Östergransjö 15:1, 15:2 och 15:3 är belägen i Helgums församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheterna består av ett sammanhållet skifte med totalt ca 18 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 1 925 m³sk, med stor andel gallringsskog.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.
Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 18 ha med ett virkesförråd om 1 925 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under hela året.
Bra tillgänglighet med vägar.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 47 % av virkesförrådet. Övervägande medelålders skog.

Naturvärden
Det finns ett inlöst biotopskydd på fastigheten.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Jakt

Jakten är för närvarande skriftligt upplåten till Gransjö jaktlag tillsvidare Skulle en ny markägare vilja säga upp avtalet är det 6 månaders uppsägningstid.

Åkermark

Åkermarken är muntligt upplåten till Sigrid Wedin. Avtalet går ut i år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 255 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter