Lantbruk

Skogsfastighet i Holmsjö, Malå.

Utgångspris

1 550 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 11 Nov, kl 01:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
76,7 ha
Skogsmark
71,9 ha
Skogsimpediment
3,3 ha
Övrigmark
1,3 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
7 950 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MALÅ HOLMSJÖ 1:19

Adress

Holmsjö 93993 Malåvännäs

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt ca 77 ha i ett sammanhängande skifte.

– Liten andel impediment (Ca 72 ha av totalt ca 77 ha är produktiv skogsmark)
– Totalt virkesförråd om ca 7 950 m³sk.
– Varav ca 6 200 m³sk är G1-skog.
– Bonitet 3,8 m³sk/ha/år.
– Virkesvolymen uppgår till 111 m³sk/ha enligt skogsbruksplanen.
– Ingår för närvarande i Holmsjö jaktlag.
– Inga bostadsbyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Skogsfastighet belägen i Holmsjö ca 28 km väster om Malå. Den består utav ett sammanhängande skifte. Fastigheten har en liten andel impediment och bostadsbyggnader saknas.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Roger Larsson, LRF Konsult, okt 2019. Den totala arealen uppgår till 76,7 ha varav 71,9 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd är beräknat till ca 7 949 m³sk varav ca 6 180 m³sk är G1-skog och 1 400 m³sk är S1-skog.

Enligt skogsbruksplanen är medelvolymen 111 m³sk/ha och boniteten uppgår till 3,8 m³sk/ha/år. Trädslagen fördelar sig på Tall 16 %, Gran 51 %, Löv 33 %.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande Holmsjö jaktlag. För att fortsätta ingå i berört jaktlag krävs dialog.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Malå  kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 450 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter