Skogsfastighet

Skogsfastighet i Jormlien Norra Jämtland

Försäljningssätt

Anbud senast mån 23 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
82,2 ha
Skogsmark
71,3 ha
Impediment
8,1 ha
Betesmark
1,9 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
0,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND JORM 1:158

Om fastigheten

Naturskönt belägen skogsfastighet om 82 ha i västra Jormlien, ca 3 mil norr om Gäddede.
Areal om 82 ha varav 71 ha skogsmark, virkesförråd om 6 800 m³sk, varav 4 600 m³sk är S2 skog.
Jakt i viltvårdsområde om 12 900 ha.

Jormlien ligger fantastisk naturskönt vid Jormsjön med utsikt över sjö och fjäll.
Området ger utmärkta förutsättningar till rekreation i form av goda jaktmöjligheter, inte bara inom vvo:t, utan även på statliga marker i en storslagen miljö. Fantastiskt fina fiskevatten med öring och röding i området. Friåkningsområden för skoteråkare och mycket mer.

Se Flygfilm!

Försäljning via skriftligt anbud som ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2019-09-23

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Lada

Det finns en lada på fastigheten uppförd i trä med tak av plåt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2019 av Mattias Eising LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 71 ha med ett virkesförråd om 6 805 m³sk varav 4 621 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Jorm 1:158 ingår i Jorms viltvårdsområde med en areal om 12 970 ha. Ca 46 st medlemmar i jaktlaget, ca 41 älgar totalt på årets tilldelning med både vuxen och kalv. 200 ha krävs för full köttlott. Småviltsjakt på hela arealen.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige). Det finns ett grundvattenskydd på fastigheten, för mer info kontakta Länsstyrelsen Jämtland.

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelse

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inägomark

Inägomarken är utarrenderad.

Taxeringsvärden

Fastigheten är samtaxerad med två andra fastigheter.

Områdesbeskrivning

Byn Jormlien ligger ca 3,5 mil norr om Gäddede intill Jormsjön några km väster Vildmarksvägen, som leder till Stekenjokk och är en populär resväg för turister från hela Europa. Byn erbjuder rikt friluftsliv via Rid i Jorm, Jorms fiskecamp och Frostvikens Skoterklubb. Jormvattnet är ett friåkningsmecca dit skoteråkare från hela skandinavien letar sig. Fjällen i Frostviken är vackra och lättåtkomliga via Vildmarksvägen. Goda jaktmöjligheter ges på statliga marker i en storslagen miljö.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 380 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter