Lantbruk

Skogsfastighet i Kåtaliden, Sorsele.

Pris

900 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
122,1 ha
Skogsmark
60,7 ha
Skogsimpediment
55,8 ha
Vatten
5,6 ha
Virkesförråd
6 268 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SORSELE KÅTALIDEN 1:14

Om fastigheten

Skogsfastighet i Kåtaliden, Sorsele om total ca 122 ha.

– 61 ha produktiv skogsmark.
– Totalt virkesförråd: 6 270 m³sk.
– 3 900 m³sk G1-skog.
– 1 150 m³sk S1-skog.
– 1 200 m³sk S3-skog.
– Jakt i Kåtalidens VVO (jagar på 4 909 ha).
– Inga bostadsbyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Skogsfastighet i två skiften belägen ca 22 km öster om Sorsele.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2014-07 av Norra Skogsägarna, Tommy Gustavsson. Planen är ajourhållen och uppräknad fram till 2018 av Tommy Gustavsson.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 61 ha med ett virkesförråd om ca 6 200 m³sk. Virkesförrådet fördelar sig på ca 3 900 m³sk G1-skog, 1 150 m³sk S1-skog samt 1 200 m³sk S3-skog.

Enligt skogsbruksplanen är medelvolymen 103 m³sk/ha och boniteten uppgår till 2,8 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på Tall 63%, Gran 32 %, Löv 5 %.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Kåtalidens VVO som jagar på 4 909 ha.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Sorsele  kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter