Skogsfastighet

Skogsfastighet i Nedre Vojakkala med skogskoja

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
129,2 ha
Skogsmark
78,3 ha
Skogsimpediment
44,0 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
6,4 ha
Virkesförråd
6 707 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HAPARANDA NEDRE VOJAKKALA 14:21

Om fastigheten

På två mils avstånd från centrala Haparanda hittar ni denna fina skogsfastighet på 129 hektar i ett skifte, varav 78 hektar är produktiv skogsmark. I skogen står det 6700 m3sk och över 3000 m3sk är äldre än 100 år. I fastigheten ingår en del av sjön Alanen Akusjärvi och i närheten av sjön finns också en skogskoja som finns utmärkt på bifogade kartor. Älgjakt bedrivs i Nedre Vojakkala VVO som har arealer på ca: 9000 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Skogskoja

Enklare skogskoja finns i närheten av sjön, se bifogade kartor för exakt plats.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Fastighetsbildning

Fastigheten är nyligen bildad genom avstyckning och har ännu inte erhållit något taxeringsvärde.

Jakt

Fastigheten ingår i Nedre Vojakkala VVO som omfattar ca: 9000 hektar och jakträtten är inte upplåten utan medföljer fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn eller kulturlämningar på fastigheten.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden på fastigheten

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter