Skogsfastighet

Skogsfastighet i Norrlångträsk

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,6 ha
Skogsmark
32,9 ha
Myr/kärr/mosse
5,3 ha
Inägomark
2,1 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
3 280 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ NORRLÅNGTRÄSK 2:11

Adress

SKELLEFTEÅ NORRLÅNGTRÄSK 2:11 Norrlångträsk

Om fastigheten

Skogsfastighet i Norrlångträsk till salu. Fastigheten Skellefteå Norrlångträsk 2:11 med en totalareal om 40,6 hektar varav 32,9 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen ett virkesförråd om ca 3280m³sk och en bonitet på 3,1m³sk/ha/år.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Risbergs Skogskonsult 2013 och sedan uppdaterats till 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 33 ha med ett virkesförråd om totalt 3280 m3sk varav ca 2760 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Norrlångträsk jaktlag.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 360 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter