Skogsfastighet

Skogsfastighet i Norsjö!

Försäljningssätt

Anbud senast tor 12 sep, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
138,0 ha
Skogsmark
117,8 ha
Myr/kärr/mosse
13,0 ha
Åkermark
1,9 ha
Väg och kraftledning
2,6 ha
Övrigmark
2,7 ha
Virkesförråd
9 960 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ RÅLUND 2:1

Om fastigheten

Skogsfastighet i Norsjö med ca 9960 m³sk och bonitet på 3,3m³sk/ha/år och en årlig tillväxt på ca 400 m³sk per år. Fastigheten består av två skiften med god tillgänglighet.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Madeleine Marklund Skogia AB 2016 och sedan räknats upp med hjälp av PCSkog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 117 ha med ett virkesförråd om totalt 9960 m3sk varav ca 2000 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Norsjö kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Jakt

Jakt förbehållen tidigare ägare.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad som berör avdelning nr 5 på skifte 2 i skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter