Skogsfastighet

Skogsfastighet i Nyåker!

Utgångspris

850 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 15 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,4 ha
Tomtområde
36,4 ha
Virkesförråd
2 447 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDMALING NYÅKER 1:27

Adress

NORDMALING NYÅKER 1:27

Om fastigheten

Skogsfastighet i Nyåker! Fastigheten består av två skiften om totalt ca 36 ha varav ca 25 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på drygt 2400 m³sk och bonitet på 4,0 m³sk/ha/år. Fastigheten är talldominerad och består till hälften av tallskog följt av 37% gran- och 13% lövskog. Tyngdpunkten ligger på gallringsskog då ca 77% av arealen befinner sig i huggningsklass G1. Utöver detta finns skog i kalmarks- till slutavverkningsklass.

– Inga byggnader.
– God tillgänglighet via vägar i gott skick.
– Nära till all tänkbar service.
– Möjlighet till jakt. Fastigheten ingår i dagsläget i Nyåkers VVO.
– Bli en byaman! Fastigheten har mantal.

Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan.

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 15/10 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Hitta hit

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2017-07 av Tomas Ekström, Norra Skogsägarna. Nyåker 1:27 består av tv¨skiften om ca 36 ha varav ca 25 ha är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på knappt 2500 m³sk enligt plan. Beräknad medelbonitet är 4,0 m³sk/ha/år som i sin tur innebär en beräknad årlig tillväxt om drygt 110 m³sk per år. Fastigheten har god tillgänglighet från väg och nära till tänkbar service.
.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

Fastigheten har ett röjningsbehov under planperioden om ca 3 ha, men har däremot 5 ha som bör underväxtröjas inför gallringsåtgärder. Gallringsåtgärder har nyligen utförs på fastigheten, men då en stor del av fastigheten åldersmässigt befinner sig i "gallringsskog" finns fortfarande avdelningar som kan gallras.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Det finns inga arrenden på åkermarken i dagsläget.

Vägförening

Fastigheten ingår i Tjädervinsvägens vägförening. Kostnad i samband med underhåll.

Jakt

Fastigheten ingår i dagsläget i Nyåkers VVO.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Fornsök)

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller naturvärden (Källa: Skogens pärlor). På fastigheten finns två lövdominerade avdelningar vilka i framtiden kan komma hålla lövkrävande arter.

Skattetal

Mantal 1/48

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i kommunen det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 120 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter