Skogsfastighet

Skogsfastighet i Ockelbo

Högstbjudande

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
49,3 ha
Skogsmark
47,5 ha
Skogsimpediment
1,8 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OCKELBO ÖSTBY 2:21

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Talldominerad skogsfastighet med jämn åldersklassfördelning fördelad på 3 skiften ca 7 km öster om Ockelbo. Totalt 49,3 hektar mark varav 47,5 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 7 940 m³sk varav 2 700 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Här har du möjligheten till en bra skogsinvestering där du också får tillgång till jakt i ÖMG viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 6 476 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2011 av Foran på uppdrag av Stora Enso. Planen har ajourhållits med utförda åtgärder samt tillväxtberäknats t.o.m 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 47,5 ha med ett virkesförråd om 7 940 m³sk varav ca 2 700 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Medelvolymen per ha är ca 167 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,4 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är 265 m³sk för tillväxtsäsongen 2019.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Östby-Murgården-Gäveränge (ÖMG) viltvårdsområde som omfattar en areal om ca 6 476 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas älg, rådjur, räv, hare och fågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakt och delar av björnjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten omgående. För kontaktuppgifter till ordförande/jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Naturvärden

På skiftena finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade (källa: riksantikvarieämbetet)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns forn- eller kulturlämningar registrerade i form av väghållningssten (källa: riksantikvarieämbetet)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 318 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter