Skogsfastighet

Skogsfastighet i Överkalix

Försäljningssätt

Anbud senast tis 18 jun, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,7 ha
Åkermark
2,7 ha
Virkesförråd
16 854 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖVERKALIX JOCK 5:3

Adress

Jockfall Långgränd 5 95692 Överkalix

Om fastigheten

Överkalix Jock 5:3 ligger norr om Överkalix, vackert beläget på båda sidor om Kalixälven vid den välkända fiskeforsen Jockfall. Fastighet om 253 ha varav 188 ha är produktiv skogsmark. Ren skogsfastighet utan byggnader.

Virkesförråd som uppgår till ca 16 800 m³sk, 5 700 m³sk bedöms vara äldre än 90 år. Skogen består främst av tallskog med fin åldersfördelning och skog i alla åldrar.

Försäljning sker via anbud, vilket lämnas till fastighetsmäklaren via mail eller anbudsblankett.

Fastigheten har under 2019 genomgått en Lantmäteriförrättning där gårdsskiftet har avstyckats. Då denna Lantmäteriförrättning vann laga kraft 2019-05-15 finns det rättigheter och belastningar som ej längre gäller. Taxeringsvärdet har inte heller uppdaterats ännu.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten ingår i Överkalix Västra älgskötselområde, som jagar på ca 200 000 ha. Jakträtten arrenderas ut i fem år från och med 2019. Därefter kan köparen disponera jakten.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Överkalix kommun vilken omfattas av förvärvstillstånd. Är du boende i kommunen sedan 1 år tillbaka kan du köpa fastigheten utan förvärvstillståndsprövning. Är du bosatt utanför Överkalix kommun så behövs ett förvärvstillstånd. Ansökan skickas tillsammans med kontraktet till Länsstyrelsen i Norrbotten, ansökningsavgift om 3 700 kr betalas av köparen till Länsstyrelsen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad under hösten 2018 av Sverker Forsén på LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till 250 ha varav 188,6 ha är produktiv skogsmark. Talldominerat virkesförråd, med 73% tall, 13% gran och 14 % löv.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fritt fiske. Jockfall är känt för att vara ett bra fiskeområde. Fiskekort behöver lösas även som markägare. Fisket består av lax, öring, sik och harr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 49 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter