Lantbruk

Skogsfastighet i Övre Saxnäs, Sorsele

Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 11 okt, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
137,8 ha
Skogsmark
110,5 ha
Skogsimpediment
14,9 ha
Åkermark
4,7 ha
Övrigmark
4,0 ha
Vatten
3,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
11 941 m3sk
Boyta
120 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SORSELE SAXNÄS 2:52

Adress

Övre Saxnäs 119 92494 Sorsele

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt ca 137 ha med gårdscentrum och boningshus intill Vindelälven.

– Totalt virkesförråd ca 11 900 m³sk.
– Produktiv skogsmark om ca 110 ha.
– Merparten av virkesförrådet är S1 & S2-skog ( 8 950 m³sk).
– Enklare drivningsväg genom skifte 1 (se skogskartor).

– Gårdscentrum vackert belägget med utsikt över Vindelälven.
– Egen båtplats
– Flertalet ekonomibyggnader med goda förvaringsmöjligheter.
– Egen holme i Vindelälven.
– Ca 4,7 ha inäga/åkermark runt och omkring brukningscentrum.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

BOTTENVÅNING
- Hall
- Toalett (ur funktion)
- Kök
- Sal
- Vardagsrum

ÖVERVÅNING
- Hall
- Balkong
- Två st rum

KÄLLARE
- Pannrum
- Duschrum
- Två övriga rum

Bostadsbyggnaden har haft bristande underhåll och är i behov av renovering. Avlopp ur funktion.

Ladugård

Äldre ladugård med hölada. Stomme i lösvirke, plåttak, delvis betongplatta och delvis trägolv. Gamla djurdelen har ett varmbonat utrymme som lämpar sig för enklare övernattning. Byggnaden har goda förvaringsutrymmen.

Bodar/förråd

Det finns även ett antal mindre bodar/förråd på gårdcentrumet. Delvis uppförda i lösvirke och delvis i timmer. Alla byggnader har plåttak.

Allmänt

Fastighet om totalt ca 137 ha belägen ca 20 km sydväst om Sorsele tätort. Den består utav tre skiften varav ett är en holme i Vindelälven. Gårdscentrum ligger vackert beläget intill älven. Det finns en enklare drivningsväg genom det större hemskiftet.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad aug 2018 av Norra Skogsägarna. Planen har inte räknats upp med 2019 års tillväxt. Enligt planen omfattar den produktiva skogsmarken ca 110,5 ha och har ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 11 940 m³sk. Varav ca 85 m³sk är R-skog, 1 890 m³sk är G1-skog, 510 m³sk är G2-skog, 1700 m³sk är S1-skog, 7 200 m³sk är S2-skog samt 485 m³sk S3-skog. Trädslagen fördelar sig på ca 58 % Tall, 38 % Gran samt 4 % Löv.

Enligt skogsbruksplanen är medelvolymen 108 m³sk/ha och boniteten uppgår till 3,2 m³sk/ha/år.

Stor andel av virkesförrådet är S1 & S2-skog.

Det finns en enklare drivningsväg genom hemskiftet. (Se skogskartor)

Skogsvård

Avdelning 11 i skogsbruksplanen är K1. Säljaren kommer inte utföra skogsvårdsåtgärder utan det övergår på ev. köpare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är oregistrerad avseende jakt.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Sorsele  kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter