Lantbruk

Skogsfastighet i Råneå utan byggnader

Försäljningssätt

Anbud senast fre 11 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,3 ha
Skogsmark
17,8 ha
Myr/kärr/mosse
2,4 ha
Väg och kraftledning
2,8 ha
Övrigmark
4,3 ha
Virkesförråd
3 005 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LULEÅ RÅNEÅ 58:1 och 13:6

Adress

LULEÅ RÅNEÅ 58:1 och 13:6 Råneå

Om fastigheten

Skogsfastighet i Råneå på 27 hektar där det största skiftet går längs med E4 söder om Råneå. I skogen står det 3000 m3sk varav 2600 m3sk är över 120 år ! Ett av skiftena ligger i samhället i Råneå och är en egen fastighet med betäckningen Råneå 13:6 och består av 1,3 hektar tidigare jordbruksmark som idag är mestadels skogbeklätt. Delar av det skiftet ligger inom detaljplanlagt område.

Perfekt läge att starta din karriär som skogsinvesterare eller att köpa till mark för dig som redan är skogsägare, utan att dra på dig några byggnader som måste underhållas.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbrukplanen är upprättad av Lars Johansson under Juli 2019 Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns på fastighetn

Jakt

Fastigheten ingår i Rånbyns älgskötselområde, Jakträtten är inte upplåten utan medföljer fastigheten

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 33 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter