Lantbruk

Skogsfastighet i Ullbergsträsk

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
162,0 ha
Skogsmark
97,6 ha
Myr/kärr/mosse
62,6 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
11 468 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ ULLBERGSTRÄSK 9:1

Adress

Ullbergsträsk 209 93695 Jörn

Om fastigheten

Nu säljs fastigheten Skellefteå Ullbergsträsk 9:1 som består av sammanlagt 7 skiften. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen ett virkesförråd om ca 11 470m³sk och en bonitet om ca 3,1m³sk/ha/år.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Nils Lundmark och Jörgen Burstedt LRF Konsult AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 97,6 ha med ett virkesförråd om totalt 11 470 m3sk varav ca1430 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Ullbergsträsk/Högbränna VVO om ca 3100 hektar.

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade som berör avdelning nr 5 och 7 på skifte 2 (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fornlämning registrerad som berör avdelning nr 1 på skifte 1 (Källa: Skogsstyrelsen)

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter