Skogsfastighet

Skogsfastighet i vackra landskap

Försäljningssätt

Bud senast ons 29 maj, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,4 ha
Tomtområde
35,4 ha
Virkesförråd
4 501 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LESSEBO SKRUV 1:108

Adress

Gotland 36591 Lessebo

Om fastigheten

Fastighet på totalt 35 ha varav 29,5 ha skogsmark, 5,6 ha åkermark. Totalt virkesförråd 4500 m3sk med avverkningsförslag på 4173 m3sk. Gran 69 %, med en bonitet på 8. Äldre fritidshus med ekonomibyggnader.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnader

På fastigheten finns ett fritidshus med 4 rum och kök i två våningar. Fritidshuset är i behov av renovering.
Ladugård, garage samt förrådsbyggnad.

Inägomark

Jordbruksmarken/inägomarken är fri för ny köpare från och med tillträdesdagen. Inga stödrätter följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Jakt

Jakten fri för ny köpare från och med tillträdesdagen.

Skogsuppgifter

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För visning av huset kontakta mäklaren för tidsbokning.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten belastas av två fornlämningar.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-05-29. Märk budet med Skruv. Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter