Lantbruk

Skogsfastighet i Varpsjö, Åsele.

Högstbjudande

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 25 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,5 ha
Övrigmark
0,2 ha
Skogsmark
46,2 ha
Skogsimpediment
12,7 ha
Vatten
2,4 ha
Virkesförråd
7 600 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅSELE VARPSJÖ 2:29

Adress

Varpsjö 919 91 Varpsjö

Om fastigheten

Skogsfastighet i Varpsjö, Åsele om totalt ca 62 ha.

– Ca 46 ha produktiv skogsmark.
– Totalt ca 7 600 m³sk.
– Ca 4 600 m³sk G1-skog
– Ca 1 500 m³sk S1 & S2-skog
– Bonitet 3,5 m³sk.
– Medeltal 165 m³sk per hektar.
– Jakt i Varpsjö jaktklubb (8 176 ha).
– Inga bostadsbyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Allmänt

Fastigheten Varpsjö 2:29 är belägen Varpsjö som ligger ca 30 km väster om Åsele. Fastigheten består av ett skifte med relativt bra arrondering gällande utformning och vägnät. Det finns inga bostadsbyggnader på fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad aug 2014 av Norra skogsägarna. Skogsbruksplanen är reviderad i fält av LRF Konsult, Erik Westman okt 2019. Enligt skogsbruksplanen uppgår produktiv skogsmark till drygt 46 ha med ett totalt virkesförråd på ca 7600 m³sk varav ca 4 600 m³sk G1-skog, ca 300 m³sk S1-skog, ca 1 200 S2-skog samt ca 1 300 m³sk S3-skog.

Virkesförrådet är fördelat på 50% tall, 38% gran, 11% löv och 1% contorta. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,5 m³sk per ha och år och i medeltal finns det 165m³sk /ha produktiv skogsmark. Den största andelen av den produktiva arealen är medelålders G1-skogar vilket utgör 57% av den produktiva arealen.

Skogsvård

Det finns röjning att utföra på ca 6 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad i avdelning 8 (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår i Varpsjö jaktklubb som jagar på 8 176 ha.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Åsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 800 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter