Skogsfastighet

Skogsfastighet i Vindeln!

Utgångspris

1 250 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,3 ha
Tomtområde
41,3 ha
Virkesförråd
4 118 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VINDELN NYGÅRD 1:127

Adress

VINDELN NYGÅRD 1:127

Om fastigheten

LRF Konsult presenterar möjligheten att förvärva skogsfastigheten Vindeln Nygård 1:127. Enligt skogsbruksplan är fastigheten ca 44 ha med en produktiv skogsmark på ca 38 ha beläget ett stenkast från Vindelns samhälle. Virkesförrådet är beräknat till ca 4100 m³sk som domineras av granskog till 52% följt av tall och lövskog på 24% vardera. Den beräknade medelbonitet har skattats till 3,6 m³sk per ha och år. Tyngdpunkten ligger på skog i huggningsklass R2 vilket utgör ca 40% av arealen. Fördelningen på efterföljande huggningsklasser från G1 till S2 är jämt fördelade på ca 15% vardera.

– Fastigheten har inga byggnader.
– God tillgänglighet via vägar i gott skick.
– Nära till all tänkbar service.
– Möjlighet till jakt. Ingår i dagsläget i Flakabäck-Nygård VVO om 2181 ha.
– Bli en byaman! Fastigheten har mantal.

För mer info/ intresseanmälan kontakta ansvarig skogsmäklare Fredrik Norlin på Fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt Jägmästare Erik Grafström på erik.grafstrom@lrfkonsult.se.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2019-08 av Erik Grafström, LRF Konsult. Enligt planen omfattar produktiv skogsmark om ca 38 ha med ett uppskattat virkesförråd om knappt 4100 m³sk. Skogen är har till arealen en tyngdpunkt på R2-skog. Resterande andel av arealen är jämnt fördelad på G1-S2-skog. Fastigheten är grandominerad till 52%, följt av 24% tall och 24% löv. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 3,6 m³sk per ha och år. Fastigheten är belägen ett stenkast från Vindelns samhälle och har god tillgänglighet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

Då fastigheten består av en betydande del R2-skog föreligger ett röjningsbehov. Majoriteten av röjningen rekommenderas enligt plan att genomföras omgående. Utöver detta föreligger underröjningsbehov före gallring på majoriteten av de gallringsskogar är gallring är aktuellt.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i dagsläget i Flakabäck-Nygård VVO om 2181 ha.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper. Ett naturvärde finns registrerat som barrsumpskog med ärendebeteckning N 3241-1996 (Källa: Skogsstyrelsen). Naturvärdet är beläget i fastighetens nordvästra hörn, se bifogad karta.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Fornsök)

Skattetal

Mantal 5/644

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i kommunen det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter