Lantbruk

Skogsfastighet med boende

Utgångspris

900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 18 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,8 ha
Skogsmark
29,2 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
2 350 m3sk
Boyta
74 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BYSKE-BÄCKLIDEN 1:5 OCH BYSKE-BÄCKLIDEN 1:6

Adress

Bäckliden 25 93498 Byske

Om fastigheten

Nu säljs fastigheterna Byske-Bäckliden 1:5 och 1:6. Ett charmigt bostadshus med lantligt läge och tillhörande skogsmark om ca 29 hektar, med ett virkesförråd om ca 2350 m³sk och en bonitet om 4,2m³sk/ha/år. Jakträttigheter ingår.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Bostadshus
Friliggande bostadhus i två plan

Tomt
Tomtarealen uppgår till ca 2000kvm(enligt fastighetstaxering)

Boyta
74 kvm(enligt fastighetstaxering)

Standardpoäng
28

Byggnadsår
1939

Byggnadssätt
Fasad: Träpanel
Fönster: 3-glasfönster
Takbeklädnad: Plåt

Tilläggsisolerat 1980 och bytt panel.

Vatten
Egen borrad brunn.

Avlopp
3-Kammar brunn

Uppvärmning
Direktverkande el

Bredband
Bredband är beställt fakturan på det kommer till säljaren men vid tillträdet kommer 25 980 kr att debiteras köparen. Beräknad installation under 2020.
Det innebär att på Köparen tillkommer 25 980 kr på köpeskillingen.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Andreas Gauffin, LRF Konsult AB inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 29 ha med ett virkesförråd om totalt 2350 m3sk varav ca 1400 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Bäcklidens jaktklubb.

Besiktning och undersökningsplikt

Energibesiktning utförd av Anticimex 2019-08-28.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns kulturlämningar registrerat hos SKS som berör avdelning nr 15. Detta innebär att SKS önskar att man tar kontakt med myndigheten i god tid före eventuell avverkning inom markerat område. (Källa: Skogsstyrelsen)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 68 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter