Skogsfastighet

Skogsfastighet med bra bonitet

Högstbjudande

395 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 19 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,9 ha
Skogsmark
15,8 ha
Skogsimpediment
0,5 ha
Åkermark
1,6 ha
Virkesförråd
996 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

EDA HALLEBOL 1:60

Om fastigheten

Skogsfastighet med bra bonitet i Hallebol, Eda kommun. Fastigheten består av totalt 3 skiften med produktiv skogsmark om ca 15,8 ha och ett virkesförråd om ca 996 m3sk samt 1,6 ha inägomark. Fastigheten ingår i Skällarbyns viltvårdsområde och Eda älgskötselområde Glaskogen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 15,8 ha med ett totalt virkesförråd om 996 m³sk. Beräknad medelbonitet är 7,7 m³sk/ha och årlig tillväxt 57 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 63 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av gran 64 % och utöver det 21% tall och 15% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2029) är totalt 381 m³sk varav 37 m³sk är gallringsskog och 344 m³sk föryngringsavverkning.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Fastigheten har ca 1, 6 ha inägomark enligt skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finna inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper registrerade på fastigheten i avd. 1. Värdefull Kryptoga och Lövbarr.

Jakt

Fastigheten ingår i Skällarbyns viltvårdsområde och Eda älgskötselområde Glaskogen.

Förvärvstillstånd

Enligt regler om förvärv inom Glesbygdsområde krävs förvärvstillstånd för fysisk person som ej varit mantalsskriven inom Eda kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är för närvarande 3 700 kr. För juridisk person gäller särskilda regler.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre, penningar - 47:2 11/12.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter