Lantbruk

Skogsfastighet med högt virkesförråd

Högsta bud

1 625 000 kr

Högstbjudande: 1 300 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,8 ha
Skogsmark
33,9 ha
Skogsimpediment
0,7 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
5 783 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS YTTERLÄNNÄS-SVEDJE 1:23

Om fastigheten

Skogsfastighet på 36 ha med bra arrondering. Virkesförråd 5 800 m³ sk. Fastigheten är belägen en kilometer utanför Bollstabruk med närhet till allmän väg.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Svedje cirka 1 km utanför Bollstabruk. Nära till både Kramfors och Sollefteå. Se översiktskartan och skogskartan.

Inledning

Fastigheten Ytterlännäs-Svedje 1:23 är belägen i Ytterlännäs församling, Kramfors kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 34 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 5 800 m³ sk, med en stor andel gallringsskog

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2016 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98, skogsbruksplanen är uppräknad tre tillväxtsäsonger.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 54 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot medelålders skog.
Ungefär 20 %, (7 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1 675 m³ sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 11 %, (4 ha).

Skogsvård
Det finns ett behov av markberedning och plantering på ca 2 ha för närvarande på fastigheten.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Jakt

Fastigheten ingår i Bollsta-Sels jaktlag på 1 200 ha. Jakten är upplåten till och med 1 juli 2020.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter