Lantbruk

Skogsfastighet med sjö, 101 ha

Högstbjudande

12 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 15 Dec, kl 01:00

Visning

  • tis 26 Nov, kl 14:00 - 15:00

    Läs villkor

    Vänligen lämna anmälan till visning. Skog och inägomark kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
100,9 ha
Skogsmark
74,1 ha
Myr/kärr/mosse
1,6 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Inägomark
12,4 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Övrigmark
6,4 ha
Vatten
4,5 ha
Virkesförråd
14 400 m3sk
Boyta
101 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KATRINEHOLM BIE 2:2

Adress

Jungfruhöjden 1 64196 Katrineholm

Om fastigheten

Skogsfastighet vid Bie om totalt ca 101 ha med gräns mot Lundsjön och den konstgjorda sjön Jungfrun på ägorna. Fastigheten omfattar fyra skiften och arealen fördelar sig på ca 74 ha skogsmark och 12 ha inägomark, 4,5 ha vatten och 6,4 ha av ängs- och kärrmark som omgärdar sjön. Skogsmarken är generellt mycket bördig och har ett virkesförråd om ca 14 400 m3sk och en beräknad medelbonitet om 8,8 m3sk per ha. Jungfrun, som är ett av Södermanlands bästa put- & takevatten, är upplåten till Katrineholms sportfiskeförening men markägare har rätt till fritt fiske. Sjön erbjuder fiske efter framförallt öring, regnbåge och kräftor. Fastigheten erbjuder jakt efter klövvilt, sjöfågel och bäver.

På fastigheten finns ett bostadshus som har utsikt över Jungfrun samt en stuga med ett fint läge vid Lundsjön.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostad

Fd. ekonomibyggnad som har byggts om till en trivsam permanentbostad med ett fint läge på en höjd med utsikt över sjön Jungfrun. Den taxerade boarean är 101 kvm och byggnaden är uppförd i en trästomme med fasad av stående träpanel samt yttertak av plåt.

Vid bostaden finns en carport som är uppförd av nuvarande hyresgäster, vid avträde önskar hyresgästen ersättning för byggmaterial om ca 20 000 kr.

Stuga

Stuga med ett ostört läge med utsikt över Lundsjön. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion med fasad av liggande panel under tak av tegel. Invändigt finns storstuga med kök/pentry samt två mindre rum. Trivsam inglasad altan vid den södra gaveln. Stugan har ingen anslutning till vatten, el eller avlopp. Solceller har använts tidigare men är idag ur funktion.

Vid stugan finns även en bod med utedass samt en jordkällare.

Garage

Garage på gjuten platta med fasad och takbeklädnad av plåt. Byggnaden ingår i hyresavtalet tillsammans med bostadshuset.

Skogsuppgifter

Skogsmarken har inventerats av Erik Hansson, LRF Konsult, inför försäljningen. Enligt inventeringen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 74,1 ha och har ett virkesförråd om ca 14 400 m³sk varav ca 5 400 m³sk uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning. Se mer information i skogsbilaga. Skogsmarken är generellt mycket bördig och har en beräknad medelbonitet om hela 8,8 m³sk per ha. Se mer information i skogsbilagor.

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få
information från skogsbruksplanen. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Inägomark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsinventeringen till ca 12,4 ha. Enligt fastighetstaxeringen är arealen åkermark 10 ha. Merparten av marken (ca 10 ha) är planterad med Salix.

Jungfrun

Den konstgjorda sjön Jungfrun är ett av Sörmlands bästa Put-and-take-vattten och har endast rent källvatten som tillflöde. Jungfrun har en yta på ca 1,8 ha och ett medeldjup på ca 1,5 m och sjön erbjuder fiske efter både regnbåge och öring. Sjön är utarrenderad till Katrineholms fiskeklubb och avtalet tecknades den 1/6 år 1986, uppsägningstid för båda parterna är ett år. Ersättning uppgår till ca 10 000 kr/år och markägare har rätt till fritt fiske. Fastigheten har även fiskerätt i Lundsjön.

Jakt

Fastigheten erbjuder jakt efter framförallt dov- och kronhjort, vildsvin, älg och rådjur samt sjöfågel och bäver i Jungfrun. Jakträtten är ej upplåten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade fornlämningar på fastigheten som berör skifte 2 och 4, avdelningarna 1 och 8 i skogsbruksplanen (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Det finns ett mindre område med höga naturvärden registrerade i den sydöstra delen av skifte 3 (källa skogsstyrelsen).

Oppunda häradsallmänning

Fastigheten har 0,25 mantal i Oppunda Häradsallmänning. Fastighetens genomsnittliga utdelning för den senaste femårsperioden uppgår till ca 900 kr/år.

Motionsspår

Det finns en nyttjanderätt avsseende det elljusspår som går över skifte 4. Enligt en överenskommelse från 1980 behöver markägare ej återställa spåret efter avverkning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter