Lantbruk

Skogsfastighet mellan Sälen och Sörsjön

Utgångspris

675 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 12 Dec, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,9 ha
Skogsmark
40,3 ha
Skogsimpediment
16,1 ha
Åkermark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 910 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN STORAGEN 4:3

Om fastigheten

Skogsfastighet om flera skiften norr om Sälenfjällen och söder om Sörsjön. Fastigheten omfattar totalt ca 56 ha och den produktiva skogsmarksarealen är uppskattad till ca 40 ha. Virkesförrådet är uppskattad till ca 1900 m³sk, varav ca 1200 uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 3,6 m³sk per ha och år. Andel i Transtrand Besparingsskog vilket medför bidrag för skogsvård och möjlighet till småviltsjakt på ca 25 000 ha.

2019-11-22 OBS! Det har framkommit att skifte 3 i skogsbruksplanen avd 26 och 27 är avstyckat sedan tidigare från fastigheten och ingår ej i försäljningen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av skogsfima Per Rapp AB. Där efter har LRF Konsult uppdaterat planen till 2019 års tillväxt enligt PC-Skogs tillväxtmodell. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 56,9 ha, varav ca 40,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1910m³sk, varav ca 1200 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 3,6 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Storagen 4:3 ligger inom oregistrerad mark. Jakten är upplåten till Näsfjällets jaktlag, kontaktperson Fredrik Wetzel 0733375001 samt till Horrmundsåsens jaktlag, kontaktperson Ture Kristoffersson 070 6696022. Fastigheten ger möjlighet till småviltsjakt inom Transtrands Besparingsskog om ca 25 000 ha. Läs mer på www.transkog.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Transtrandsfiske vårdsområde.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde kan ej redovisas då fastigheten är samtaxerad med annan fastighet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Avstyckning

​OBS!!! Skifte 3 i skogsbruksplanen avd 26 och 27 är avstyckat från fastigheten och ingår ej i försäljningen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter