Lantbruk

Skogsfastighet nära Urshult

Försäljningssätt

Bud senast tor 3 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,0 ha
Tomtområde
25,0 ha
Virkesförråd
4 527 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

TINGSRYD EKEBERG 1:8

Om fastigheten

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Johan Hägerdal, Vida 2019-05-28. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 25,9 ha produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd är ca 4 500 m3sk, motsvarande 175 m3sk per ha. Boniteten är uppskattad till 8,0 m3sk per ha. Fastigheten har stor andel äldre avverkningsbar skog.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.
Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall överlämnas i original på Tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-10-03. Märk budet med Ekeberg.
Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för ny köpare.

Jakt

Fastigheten ingår i ett viltvårdsområde.
Småviltsjakten är fri för ny ägare från 2020-02-01

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger ca 3 km söder om Urshult, se bifogade kartor för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter