Skogsfastighet

Skogsfastighet om 14 ha varav 1,9 ha jordbruksmark.

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 25 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
14,1 ha
Tomtområde
14,1 ha
Virkesförråd
433 m3sk
Boyta
96 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ BENJAMINSTORP 1:2

Adress

Björkegrenstorp 36253 Uråsa

Om fastigheten

Skogsfastighet om 14 ha varav 1,9 ha jordbruksmark. Bostad och ekonomibyggnad.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Ladugård med förrådsmöjligheter.

Bostadshus

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av huset sker via tidsbokning hos mäklaren.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köparen från och med 20200101. Stödrätterna följer ej med fastigheten.

Jakt

Jakten är fri från och med 2019-07-01

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av LRF Konsult, Joakim Ahlberg 2019-03-22.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 11,7 ha produktiv skogsmark. Fastigheten domineras av röjningsskog. Uppskattad virkesvolym är ca 433 m3sk, motsvarande 37 m3sk/ha. Boniten är uppskattad till 7,4 m3sk per ha.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Bud/försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-06-25. Märk budet med Benjaminstorp Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 33 650 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter