Skogsfastighet

Skogsfastighet om 240 hektar i ett skifte

Högstbjudande

4 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 6 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
240,2 ha
Skogsmark
184,5 ha
Skogsimpediment
54,5 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Virkesförråd
12 906 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER RUNEMO 1:28

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet om totalt 240 hektar varav 184,5 hektar är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om cirka 12 900 m³sk, där cirka 4 850 m³sk befinner sig i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m³sk/ha, år. På fastigheten står en enkel timmerstuga på plintar under plåttak. Byggnaden är belägen i södra delen av avdelning 15. Byggnaden används idag som övernattningsstuga och förråd.

Fastigheten har bra tillgänglighet genom väg som går från norra delen genom större del av skiftet till södra änden.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Ol Ols Kojan

På fastigheten står en timmerstomme på plintar under plåttak. Byggnaden är belägen i södra delen av avdelning 15. Byggnaden används idag som övernattningsstuga och förråd.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2019 av Erik Nyholmer.

Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 184,5 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt 12 906 m³sk varav 4850 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 4,2 m³sk per hektar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är för närvarande upplåten till Masens Jaktlag om ca 3000 ha.

Forn- och kulturlämningar

I Häsboån, vid de sydligare delarna av avdelning 12, finns rester efter en flottningsränna registrerad. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten finns inga höga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerad hos Skogsstyrelsen däremot finns sumpskogar som berör ett antal avdelningar (Källa: Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter