Skogsfastighet

Skogsfastighet om 30 ha utanför Hamburgsund

Högstbjudande

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 24 okt

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,3 ha
Skogsmark
17,1 ha
Skogsimpediment
12,9 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
2 014 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

TANUM KVILLE-ÖDSMÅL 6:8

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skifte om 30 ha, 4 km öster om Hamburgsund med ett fantastiskt läge nära havet och flera av Bohusläns mest populära turistorter som Hamburgsund och Fjällbacka mfl. Fastigheten omfattar 17,1 ha produktiv skogsmark där gallringsskog dominerar. Totalt kubikinnehav om ca 2 000 m³sk. Bra tillgänglighet med bilväg och traktorväg genom fastigheten. Jakträtt från tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsmarken har bra bonitet och skogen är i en ålder där värdetillväxten är hög. Enligt skogsbruksplanen, upprättad i september 2019 av Anders Skogsberg, LRF Konsult, består fastigheten av ca 17 ha produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen uppskattas till ca 2 000 m³sk varav mestadels är i gallringsbar ålder. Skogsmarken är tillgänglig via allmän väg i södra änden och traktorväg igenom fastigheten norrut. Fastighetens norra delar är också tillgängliga via skogsbilväg/gammal landsväg från landsvägen mellan Kville och Hamburgsund. För mer information se bifogad skogsbruksplan eller ring Skogsmästare Anders Skogsberg, 0521-572 423.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är med i ett älgjaktslag.

Arbetsbod

Äldre arbetsbod/barack belägen vid gamla åker, avdelning 7.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Samfällighet

I södra änden av fastigheten finns en samfälld damm.

Vägförening

Fastigheten är delägare i vägföreningen Tanum Vrem Ga:2. Årlig debitering ca 1 000 kr/år.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fem fornlämningar registrerade.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda och skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Fastigheten är intecknad för totalt 325 000 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 325 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter