Skogsfastighet

Skogsfastighet om ca 9 ha

Högstbjudande

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 27 Nov, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,1 ha
Skogsmark
8,8 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Virkesförråd
964 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄSSLEHOLM TYRINGE 3:249

Om fastigheten

Lättillgänglig skogsfastighet i Tyringes direkta utkant. Fastigheten omfattar ca 9 ha varav ca 8,8 ha är produktiv skogsmark med en beräknad bonitet på 9,6 m3sk. Virkesförråd om ca 964 m3sk. Mobilmast som ger en årlig intäkt. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019-10-04 av David Ljungkvist, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 9,1 ha med ett uppskattat virkesförråd om 964 m3sk vilket ger ett medeltal om 110 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 358 m³sk. Trädslagsfördelningen är 86 % gran, 14 % björk. Medelboniteten är beräknad till 9,6 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 65 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen så innehåller fastigheten två områden med sumpskog, ett med skogstypen blandskog av löv och barr samt ett med lövskog (myren).

Anläggningsarrende - mast och bod

Arrendeintäkten för år 2019 var 14 053,26 kr. Arrendeavgiften erläggs i förskott utan anmodan per år och regleras enligt konsumentprisindex per sista oktober. Nyttjanderätten omfattar ett markområde på cirka 200 kvm för anläggning med utrustning, stagad antennmast samt tre fästpunkter till staglinor, vilka är placerade utanför området. Avtalstiden löper fr o m 2006-04-01 t o m 2021-03-31. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen, minst 12 månader före avtalstidens utgång, i annat fall är avtalet varje gång förlängt med 5 år i sänder.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter